Tuesday, 15 May 2012

RPH KH TAHUN 5

 REKOD PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUPMasa               : 1 Jam.
Tahun/Ting.     : Tahun 5
Topik               : Pengenalan Ikan Hiasan
 Unit                 : 1.8 Ikan Hiasan
Bidang             : Reka Bentuk dan Teknologi
Hasil Pemb.    : Mengenal dan melabel bahagian luar ikan.

Objektif            :   Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i.                     Mengenal pasti dan melabelkan bahagian luar ikan.
ii.                   Menyenarai fungsi-fungsi bahagian luar ikanAktiviti P& P     :
1. Set induksi -tayangan slaid ikan hiasan
2. Murid menamakan contoh-contoh ikan hiasan
3. Penerangan mengenai bahagian luar badan ikan
4. Melabel bahagian badan luar ikan.
5. Menyenaraikan fungsi-fungsi bahagian luar ikan


Kecerdasan Pelbagai :Naturalis , intrapersonal, kinestetik

Strategi Pengajaran    : Kolaboratif, koperatif, kontekstual, kajian masa depan,mediatif

Kemahiran Generik     :kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran
 berfikir, kemahiran mentafsir dan menilai

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):

·         Bahan elektronik / bahan bercetak / bahan autentik
·         Lembaran kerja murid                  

Pengetahuan Perlu Ada: Murid tahu jenis ikan hiasan dan bahagian luar badan ikan
Link Blog : Cahayamizan.blogspot.com.
Isi Pelajaran
Aktiviti P&P
Catatan

Pengenalan Ikan Hiasan

Set Induksi
(5 minit)
Tayangan slaid ikan hiasan

Guru mengaitkan aktiviti dengan isi pelajaran

Mod Tutorial

Konstektual


Contoh Ikan Hiasan :
1. ikan emas
2. ikan kelisa
3. ikan gapi
4. ikan angel
5. ikan tiger barb

Langkah 1
(10 minit)
Murid menamakan contoh-contoh lain ikan hiasan

Guru menayangkan slaid berkaitan dengan contoh-contoh yang diberikan.

Mod Tutorial

Kecergasan Pelbagai
- verbal linguistic

Bahagian Luar Badan Ikan

Langkah 2
(15 minit)
Penerangan bahagian luar ikan hiasan

Guru berbincang dengan murid berkaitan dengan bahagian luar badan ikan

Mod Tutorial

Model VAK

Fungsi Bahagian Luar Badan Ikan

Langkah 3
(15 minit)
Penerangan fungsi bahagian luar ikan hiasan

Mod Tutorial

Kompetensi Kecergasan Emosi

Pengukuhan Isi Pelajaran

Langkah 4
(10 minit)
Murid menjawab lembaran kerja
- suaikan bahagian badan ikan dengan
  fungsi


Mod Aplikasi

Kecergasan Pelbagai
- kinestetikPenutup
(5 minit)
Murid memberi pendapat kebaikan memelihara ikan hiasanNo comments:

Post a Comment